• ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

ມັງກອນ Animatronic

ມັງກອນ Animatronic, ຕົວແບບມັງກອນ, ຕົວແບບມັງກອນທີ່ແທ້ຈິງ, ຮູບປັ້ນມັງກອນ, ໂຮງງານຜະລິດມັງກອນ Animatronic, ຮູບປັ້ນມັງກອນ.